Integritetspolicy

Active Solution Sverige AB (556557-3895) äger och driver tjänsten www.activeworkflow.se. Tjänsten innehåller personuppgifter och faller därför under dataskyddsförordningen. Den lagliga grunden för samtliga personuppgifterna i tjänsten är avtal mellan Active Solution och de företag som använder tjänsten, samt avtal mellan Active Solution och dess anställda. Tjänsten lagrar följande kategorier av personuppgifter för varje användare: Dessa samlas in av antingen den registrerades arbetsgivare (företagsadministratör) eller av Active Solutions personal. Uppgifterna sparas i upp till 30 dagar efter det datum antingen Active Solution får kännedom om att den registrerade inte längre är anställd på företaget som använder tjänsten eller att användaren avaktiverats av sin företagsadministratör / Active Solutions administratör. Ändamålen med behandling av uppgifterna är att: Uppgifterna kan också komma att finnas i testmiljöer för tjänsten i syfte att förbättra kvaliteten i tjänsten. Alla användare kan själva se och ändra sina personuppgifter de kan också välja bort att bli notifierade via epost. Tjänsten innefattar inget automatiserat beslutsfattande eller s.k. profilering.

Den personuppgiftsansvarige kan kontaktas för frågor runt rättelser, borttag, begränsningar, utdrag m.m. vänligen skicka epost till fredrik.hedlund@activesolution.se. Som registrerad i systemet har du rätt att inge klagomål, detta görs till personuppgiftsansvariges kontaktperson eller till ansvarig myndighet.